Ordliste

Her er et oppslag over min definisjon av ord som dukker opp i artiklene fra tid til annen

Agnostisisme: Troen på at det ikke finnes tilstrekkelig kunnskap til å gjøre seg opp en mening om absolutte sannheter, inkludert eksistensen av en Gud eller guder. I praksis det samme som ateisme siden man ikke har tro på at det eksisterer en Gud eller guder.

Antiteisme: Aktiv motstand mot teisme og religion.

Ateisme: Fravær av teisme.

Deisme: Troen på en Gud som har skapt det fysiske universet, men som siden har trukket seg ut av det.

Epistomologi: Også kalt kunnskapslære. Hvordan mennesket tilegner seg kunnskap om virkeligheten.

Ikke-teisme: Fravær eller avvisning av tro på en personlig Gud.

Klassisk fundasjonalisme: Holder at en tro for en person hvis (og bare hvis) det enten er en “properly basic” (altså selv-innlysende, uforbederlig, eller åpenbar til sansene for den personen), eller kan tros på grunnlag av påstander som er akseptable og som støtter den, deduktivt, induktivt eller abdusert.

Naturalisme: Filosofien om at den naturlige verden er alt som eksisterer.

Naturlig teologi: En gren av filosofi og teologi som omhandler vår rasjonalitet og opplevelse. Brukes ofte til forsøk på å bevise Guds eksistens, Guds egenskaper eller lære om Guds natur, basert på rasjonalitet og observasjoner av naturen omkring oss.

Ontologi: Den virkeligheten som eksisterer, uavhengig av hvordan vi tilegner oss kunnskap om den.

Teisme: Troen på at det eksisterer en Gud eller guder.

Teologi: Resonnering rundt og forståelse av Guds natur og hans egenskaper, basert på natur og åpe

Del dette: